1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Farmakologický ústav
slanar 04.10.2015

Klinická farmakologie pro posluchače prezenčního studia

ROZVRH PRO STUDENTY 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÝCH OBORŮ – PREZENČNÍ FORMA STUDIA - NUTRIČNÍ TERAPIE, ADIKTOLOGIE, FYZIOTERAPIE


Výuka je soustředěna do prvních 5 týdnů zimního semestru šk.roku 2015/2016. Probíhá v posluchárně Kliniky rehabilitačního lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,

Albertov 7, Praha 2, 128 00 vždy ve čtvrtek od 13.00 - 17.00 hod.


1.10.2015 

Charakteristika oboru. Hodnocení nových léčiv. Faktory ovlivňující účinky léčiv; nežádoucí účinky léčiv, intoxikace, interakce. Farmakokinetika - základní principy a klinická aplikace. Základní údaje o mechanismech působení léčiv v organismu - farmakodynamika. 

prof. RNDr. Ludmila Kameníková, DrSc.

8.10.2015 

Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém - léčebné uplatnění. Léčiva ovlivňující kardiovaskulární systém. 

doc. MUDr. Dagmar Lincová, CSc.

Mgr. Jan Hartinger

15.10.2015 

Farmakoterapie bolesti; opioidní a neopioidní analgetika. Léčba drogové závislosti. Léčiva chorob pohybového ústrojí; steroidní a nesteroidní protizánětlivé látky, antirevmatika, antiuratika, myorelaxancia. Antidiabetika; léčba obezity 

MUDr. Olga Bartošová, Ph.D.

22.10.2015 

Léčiva působící na centrální nervový systém; celková anestetika, hypnotika, antiepileptika, antiparkinsonika. Psychofarmaka - přehled, hlavní skupiny léčiv 

MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D.

29.10.2015 

Přehled léčiv používaných u onemocnění gastrointestinálního a dýchacího systému. Antibiotika - přehled 

PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D.


počet zobrazení: 942 poslední aktualizace: svetlik, 04.10.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.