1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Farmakologický ústav
svetlik 29.08.2017

PREZENČNÍ FORMA STUDIA – Nutriční specialista

ROZVRH PRO STUDENTY 2. ROČNÍKU NMgr. – PREZENČNÍ FORMA STUDIA – Nutriční specialista

Základy farmakoterapie pro nutricionisty a Interakce léků a potravin

výuka bude probíhat vždy v úterý v učebně v 1. patře č. dveří 2080 (bývalá 35) Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN, Praha 2, Albertov 4 (2. patro). Povoleny jsou 2 absence.

Datum

Čas

Předmět

Téma

Přednášející

3.10.2017

9, 00 – 10,30

Základy farmakoterapie pro nutricionisty

Charakteristika oboru - hodnocení nových léčiv, faktory ovlivňující účinky léčiv, lékové interakce. Farmakokinetika – základní principy a klinická aplikace. Farmakodynamika - základní údaje o mechanismech působení léčiv v organismu.

MUDr. Olga Bartošová, Ph. D.


11,00 – 12,30

Interakce léků a potravin

Lékové formy a jejich vztah k potravě. Absorpce léčiv a jejich ovlivnění potravou

MUDr. Olga Bartošová, Ph. D.


10.10.2017

9, 00 – 10,30

Základy farmakoterapie pro nutricionisty

Biotransformace léčiv – význam enzymatické indukce a inhibice; geneticky podmíněné změny metabolismu léčiv. Buněčná a genová terapie. Biologická léčba.

MUDr. Olga Bartošová, Ph. D.


11,00 – 12,30

Interakce léků a potravin

Mechanismy interakcí léčiv a potravin. Indukce a inhibice metabolismu léčiv

MUDr. Olga Bartošová, Ph. D.


17.10.2017

9, 00 – 10,30

Základy farmakoterapie pro nutricionisty

Nežádoucí účinky léčiv. Intoxikace. Toxikologie. Alergie. Imunofarmakologie.

Ing. Svatopluk Světlík


11,00 – 12,30

Interakce léků a potravin

Nežádoucí účinky léčiv ovlivňující příjem potravy a nutrici.

Ing. Svatopluk Světlík

24.10.2017

9, 00 – 10,30

Základy farmakoterapie pro nutricionisty

Potravinové doplňky - význam a současná problematika, účinné složky potravinových doplňků, vitamíny, minerály, stopové prvky, nemoci a klinické stavy vyžadující podání potravinových doplňků. Fytoterapie - využití a význam léčivých rostlin, mechanismus účinku.

PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph. D., MBA


11,00 – 12,30

Interakce léků a potravin

Vliv pitného a dietního režimu seniorů na farmakoterapii

PharmDr. Zbyněk Sklenář Ph. D., MBA

31.10.2017

9, 00 – 10,30

Základy farmakoterapie pro nutricionisty

Léčiva ovlivňující kardiovaskulární systém. Léčiva ovlivňující krevní srážlivost.

MUDr. Karolina Hronová


11,00 – 12,30

Interakce léků a potravin

Specializovaný nutriční postup při antikoagulační léčbě

MUDr. Karolina Hronová

7.11.2017

9, 00 – 10,30

Základy farmakoterapie pro nutricionisty

Farmakoterapie diabetes mellitus - perorální antidiabetika, inzulíny aj

Ing. Svatopluk Světlík


11,00 – 12,30

Interakce léků a potravin

Specializovaný nutriční postup při léčbě metabolického syndromu

Ing. Svatopluk Světlík

14.11.2017

9, 00 – 10,30

Základy farmakoterapie pro nutricionisty

Hormonální terapie – léčba nemocí štítné žlázy, hormonální substituční terapie, hormonální antikoncepce. Kortikoidy. Farmakoterapie během těhotenství a laktace.

MUDr. Karolina Hronová


11,00 – 12,30

Interakce léků a potravin

Doplňky stravy

MUDr. Karolina Hronová

21.11.2017

9, 00 – 10,30

Základy farmakoterapie pro nutricionisty

Léčiva používaná u onemocnění dýchacího a urogenitálního traktu

MUDr. et Mgr. Jiří Hodis, Ph. D.


11,00 – 12,30

Interakce léků a potravin

Specializovaný nutriční postup při léčbě draslík šetřící diuretiky

MUDr. et Mgr. Jiří Hodis, Ph. D.

28.11.2017

9, 00 – 10,30

Základy farmakoterapie pro nutricionisty

Protiinfekční terapie - antibiotika, antivirotika, antimykotika

PharmDr. Zbyněk Sklenář Ph. D., MBA


11,00 – 12,30

Interakce léků a potravin

Specializovaný nutriční postup při léčbě tetracyklinovými a jinými antibiotiky.

Specializovaný nutriční postup při léčbě antidepresivy (MAOIs).

PharmDr. Zbyněk Sklenář Ph. D., MBA

5.12.2017

9, 00 – 10,30

Základy farmakoterapie pro nutricionisty

Psychofarmaka – přehled, hlavní skupiny léčiv

MUDr. Nikolina Kutinová – Canová, Ph. D.


11,00 – 12,30

Interakce léků a potravin

Intoxikace a antidota

MUDr. Nikolina Kutinová – Canová, Ph. D.

12.12.2017

9, 00 – 10,30

Základy farmakoterapie pro nutricionisty

Léčiva působící na centrální nervový systém – celková anestetika, hypnotika, antiepileptika, antiparkinsonika

MUDr. Nikolina Kutinová – Canová, Ph. D.


11,00 – 12,30

Interakce léků a potravin

Specializovaný nutriční postup při léčbě nikotinusmu a alkoholismu

MUDr. Nikolina Kutinová – Canová, Ph. D.


19.12.2017

9, 00 – 10,30

Základy farmakoterapie pro nutricionisty

Farmakoterapie bolesti - opioidní a neopioidní analgetika. Léčiva ovlivňující homeostázu vápníku a dalších minerálů. Léčba osteoporózy. Léčiva chorob pohybového ústrojí – steroidní a nesteroidní protizánětlivé látky, antirevmatika, antiuratika, myorelaxancia.

MUDr. Olga Bartošová, Ph. D.


11,00 – 12,30

Interakce léků a potravin

Specilalizovaný nutriční postup při léčbě osteoporózy. Specializovaný nutriční postup při léčbě diabetes mellitus I. typu.

MUDr. Olga Bartošová, Ph. D.

2.1.2018

9, 00 – 10,30

Základy farmakoterapie pro nutricionisty

Léčiva používaná u onemocnění gastrointestinálního traktu.

MUDr. Olga Bartošová, Ph. D.


11,00 – 12,30

Interakce léků a potravin

Specializovaný nutriční postup a farmakoterapie při léčbě idiopatických střevních zánětů a jiných GIT resekcí

MUDr. Olga Bartošová, Ph. D.


9.1.2018

9, 00 – 10,30

Základy farmakoterapie pro nutricionisty

Farmakoterapie obezity, mentální anorexie, bulímie a nádorové kachexie – mechanismus účinku podávaných léků, vedlejší a nežádoucí účinky.

MUDr. Olga Bartošová, Ph. D.


11,00 – 12,30

Interakce léků a potravin

Nutrifarmaceutika

MUDr. Olga Bartošová, Ph. D.

16.1.2018

9, 00 – 10,30

Základy farmakoterapie pro nutricionisty

Protinádorová chemoterapie

MUDr. Olga Bartošová, Ph. D.


11,00 – 12,30

Interakce léků a potravin

Specializovaný nutriční postup při protinádorové farmakoterapii

MUDr. Olga Bartošová, Ph. D.

 

počet zobrazení: 273 poslední aktualizace: svetlik, 29.08.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.