1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Farmakologický ústav
slanar 04.10.2015

Klinická farmakologie pro posluchače kombinované formy studia

ROZVRH PRO STUDENTY 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÝCH OBORŮ – KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA - NUTRIČNÍ TERAPIE, ADIKTOLOGIE, VŠEOBECNÁ SESTRA


výuka bude probíhat 9. 9. 2015 v posluchárně Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN, Praha 2, Albertov 4 (2. patro).


08:00 - 11:30 

cvičení 

Charakteristika oboru, hodnocení nových léčiv, faktory ovlivňující účinky léčiv; nežádoucí účinky léčiv, intoxikace, interakce. Farmakokinetika - základní principy a klinická aplikace. Farmakodynamika. 


MUDr. Olga Bartošová, Ph.D.

13:00 - 16:30 

přednáška 

Farmakoterapie bolesti: opioidní a neopioidním analgetika. Léčba drogové závislosti. Léčiva chorob pohybového ústrojí; antirevmatika, antiuratika. Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém - léčebné uplatnění. Léčiva ovlivňující kardiovaskulární systém. Antibiotika - přehled Interaktivní opakování 

PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D.


počet zobrazení: 1012 poslední aktualizace: svetlik, 04.10.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.