1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Farmakologický ústav
29.09.2019

NUTRIČNÍ TERAPIE, ADIKTOLOGIE, VŠEOBECNÁ SESTRA pro posluchače kombinované formy studia

Všeobecná sestra kombinovaná

Adiktologie kombinovaná

Nutriční terapeut kombinovaná

29.09.2019

NUTRIČNÍ TERAPIE, ADIKTOLOGIE, FYZIOTERAPIE, PORODNÍ ASISTENTKA pro posluchače prezenčního studia

Všeobecná sestra

Adiktologie

Nutriční terapeut

Fyzioterapie