1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Farmakologický ústav
28.08.2018

NUTRIČNÍ TERAPIE, ADIKTOLOGIE, VŠEOBECNÁ SESTRA pro posluchače kombinované formy studia

Všeobecná sestra kombinovaná

Adiktologie kombinovaná

Nutriční terapeut kombinovaná

28.08.2018

NUTRIČNÍ TERAPIE, ADIKTOLOGIE, FYZIOTERAPIE, PORODNÍ ASISTENTKA pro posluchače prezenčního studia

Všeobecná sestra

Adiktologie

Nutriční terapeut

Fyzioterapie