1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Farmakologický ústav
slanar 29.08.2017

NUTRIČNÍ TERAPIE, ADIKTOLOGIE, FYZIOTERAPIE, PORODNÍ ASISTENTKA pro posluchače prezenčního studia

ROZVRH PRO STUDENTY 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÝCH OBORŮ – PREZENČNÍ FORMA STUDIA - NUTRIČNÍ TERAPIE, ADIKTOLOGIE, FYZIOTERAPIE, PORODNÍ ASISTENTKA

Výuka je soustředěna do prvních 5 týdnů zimního semestru šk.roku 2017/2018. Probíhá v posluchárně Kliniky rehabilitačního lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
Albertov 7, Praha 2, 128 00 vždy ve čtvrtek od 13.00 - 17.00 hod.
Povolená je 1 absence. Výuka je povinná pro studenty všech oborů.

5.10.2017

Organizace předmětu.

Charakteristika oboru. Hodnocení nových léčiv. Faktory ovlivňující účinky léčiv; nežádoucí účinky léčiv, intoxikace, interakce. Farmakokinetika - základní principy a klinická aplikace. Základní údaje o mechanismech působení léčiv v organismu - farmakodynamika.

MUDr. Olga Bartošová, Ph.D.

(13,00 – 13,20 –organizace předmětu)

prof. RNDr. Ludmila Kameníková, DrSc.

(13,20 – 17,00 – přednáška)

12.10.2017

Farmakoterapie bolesti; opioidní a neopioidní analgetika. Léčba drogové závislosti. Léčiva chorob pohybového ústrojí; steroidní a nesteroidní protizánětlivé látky, antirevmatika, antiuratika, myorelaxancia. Antidiabetika; léčba obezity.

MUDr. Olga Bartošová, Ph.D.

19.10.2017

Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém - léčebné uplatnění. Léčiva ovlivňující kardiovaskulární systém.

Vliv potravy na farmakokinetiku léčiv, vliv léčiv na motorické a kognitivní schopnosti pacientů.

Mgr. Jan Hartinger, Ph. D.

26.10.2017

Přehled léčiv používaných u onemocnění gastrointestinálního, urogenitálního a dýchacího systému. Antibiotika, protinádorová farmakoterapie – přehled.

MUDr. Olga Bartošová, Ph.D.

2.11.2017

Léčiva působící na centrální nervový systém; celková anestetika, hypnotika, antiepileptika, antiparkinsonika. Psychofarmaka - přehled, hlavní skupiny léčiv.

MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D.


počet zobrazení: 1243 poslední aktualizace: svetlik, 29.08.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.