1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Farmakologický ústav
10.03.2016

Nabídka

Farmakologický ústav nabízí možnost prezenčního postgraduálního studia v oborech preklinického i klinického výzkumu.

Preklinický program (školitelé prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc.; MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D.):

Vědecká práce je zaměřena na studium regulačních mechanismů odpovědných za hepatotoxicitu léčiv a její možné farmakologické ovlivnění (využití modelu bioreaktoru jaterních buněk pro studium interakce jaterních buněk s xenobiotiky). Studium interakce mezi hemoxidázovým/CO a NO syntázovým/NO systémem (tzv. gasotransmitters) – studium regulačních mechanismů a významu NO a CO v hepatálním poškození a možnosti farmakologické modulace endogenního NO a CO v játrech. Studium endokrinních/autokrinních a parakrinních funkcí adipocytů - význam NO.

 

Klinický program (školitel prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.):

Výzkum v oblasti klinické farmakologie se soustřeďuje na studium vlivu genetických odchylek biotransformace léčiv a na geneticky i negeneticky podmíněné změny ve farmakokinetice, farmakodynamice, snášenlivosti a účinnosti léčiv u člověka. Genetické variace se detekují metodami PCR, PCR-RFLP, real-time PCR a stanovováním fenotypu.

 

Inkorporace a řízené uvolňování farmakologicky aktivních látek z hydrogelových a nanovlákenných polymerních nosičů (školitelé RNDr. Jakub Širc, Ph.D. a  prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. - ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR):

Disertační práce bude zaměřena na problematiku inkorporace biologicky a farmakologicky aktivních látek do polymerních nosičů a jejich následného řízeného uvolňování. Polymerní nosiče mohou být a) materiály jejichž primární funkce je kontrolované dodávání léčiva (např. hydrogelový nosič pro řízené uvolňování léčiv do gastrointestinálního traktu, nanovlákna pro lokální aplikaci protinádorových léčiv), b) mají jinou funkci v rámci různých medicinálních aplikací a uvolňování léčiva významně zvyšuje jejich terapeutickou účinnost (např. hydrogelové kryty ran, makroporézní hydrogelové scaffoldy, tkáňové expandéry). Výzkum se bude zabývat mechanizmy ovlivňujícími kinetiku uvolňování inkorporovaných molekul a přípravou polymerních nosičů dle různých medicinálních požadavků. Disertační práce je svým zaměřením na pomezí polymerní, organické, fyzikální chemie a farmakologie. počet zobrazení: 4194 poslední aktualizace: 10.03.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.