1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Farmakologický ústav
ncanova 01.12.2020

Vítejte na stránkách Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN. Věříme, že zde najdete všechny potřebné informace ke studiu i o činnosti našeho pracoviště. 

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

Albertov 4 

128 00 Praha 2

tel.: 224 968 104

fax.: 224 968 149

email: farm@lf1.cuni.cz

 

Přednosta: prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

Zástupce přednosty pro výuku: MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: PharmDr. Martin Šíma, Ph.D.

Sekretariát: Lenka Lišková

email: lenka.liskova@lf1.cuni.cz