1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Farmakologický ústav
svetlik 11.09.2018

Výzkum

Na Farmakologickém ústavu 1. LF UK a VFN se zabýváme jak základním, tak klinicky orientovaným výzkumem.

Na úrovní základního výzkumu se na našem pracovišti studuje zejména:

· Preklinická farmakokinetika vybraných látek.

· Látkově navozená hepatotoxicita na modelu hepatocytárního bioreaktoru a úloha hemoxygenázy/CO a NO v poškození/protekci hepatocytů.

· Význam endokrinní/parakrinní/autokrinní funkce adipocytů a ovlivnění NO signalizace v lipolýze ve vztahu k PPARγ receptorům.

V oblasti klinické farmakologie se pak soustřeďujeme na identifikaci predikčních faktorů pro účinnost a bezpečnost farmakoterapie s cílem jejich potenciálního využití pro individualizaci léčby v praxi. Byly zde vypracovány např. metody a postupy pro:

· Sledování variability genetické informace pro metabolismus některých léčiv (PCR, real-time PCR, stanovování fenotypu).

· Sledování variability lékové odpovědi a farmakokinetiky (pupilometrie, terapeutické monitorování léčiv apod.).

 

počet zobrazení: 758 poslední aktualizace: svetlik, 11.09.2018
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.