1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Farmakologický ústav
ncanova 20.09.2022

Výzkum

Na Farmakologickém ústavu 1. LF UK a VFN se zabýváme jak základním, tak klinicky orientovaným výzkumem.

Na úrovní základního výzkumu se na našem pracovišti studuje zejména:

  • Preklinická farmakokinetika vybraných látek.
  • Terapeutický potenciál antioxidantů a dalších cytoprotektivních látek na preklinických modelech vybraných onemocnění např. roztroušené sklerózy (experimentální autoimunní encefalomyelitidy), experimentální revmatoidní artritidy, obezity, nealkoholové steatohepatitidy a to jak in vitro (na buněčných kulturách) tak in vivo (na laboratorních zvířatech).

 

 V oblasti klinické farmakologie se pak soustřeďujeme na identifikaci predikčních faktorů pro účinnost a bezpečnost farmakoterapie s cílem jejich potenciálního využití pro individualizaci léčby v praxi. Byly zde vypracovány např. metody a postupy pro:

  • Sledování variability genetické informace pro metabolismus některých léčiv (PCR, real-time PCR, stanovování fenotypu).
  • Sledování variability lékové odpovědi a farmakokinetiky (pupilometrie, terapeutické monitorování léčiv apod.).
Další informace viz https://farm.lf1.cuni.cz/postgradualni-studium


 

 

počet zobrazení: 3967 poslední aktualizace: ncanova, 20.09.2022
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.