1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Farmakologický ústav
09.04.2013

Výukové programy


Na 1. LF UK vyučujeme studenty magisterského studia oboru všeobecného a zubního lékařství a posluchače bakalářského studia ošetřovatelství, adiktologie, fyzioterapie a zdravotnické techniky. Výuku fyzioterapie zajišťujeme i pro posluchače v Mariánských lázních.

Farmakologii přednášíme též pro posluchače speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze a VŠCHT (magisterské studium); na VŠCHT zajišťujeme výuku farmakologie pro vybrané studenty tří fakult, tj., Fakultu chemické technologie, Fakultu potravinářské a biochemické technologie a Fakultu chemického inženýrství se specializací na syntézu a výrobu léčiv.

V rámci Univerzity třetího věku zajišťujeme přednášky o působení léčiv. Mimo to zabezpečuje naše pracoviště i postgraduální výuku farmakologie probíhající v rámci Biomedicínského studia na UK v Praze v oborové radě 10 - Farmakologie a toxikologie (v současné době 7 postgraduálních studentů). Výuka studentů magisterského studia je dvousemestrová, posluchači bakalářského studia, Pedagogické fakulty UK a VŠCHT studují farmakologii jeden semestr.

počet zobrazení: 25548 poslední aktualizace: 09.04.2013
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.